lunes, 3 de diciembre de 2012

Disfunció cerebral

Descripció mèdica.

La disfunció cerebral o també coneguda com  trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), recull aquells trastorns com la extrema hiperactivitat, pobrament organitzada i regulada, i la impulsivitat, aquests són les seves característiques més importants. L’agressió i les marcades fluctuacions dels estat d’ànim son també síndromes comuns a aquesta.

Descripció funcional.

-    Hiperactivitat
-    Dany perceptivomotor
-    Labilitat emocional
-    Dèficits en la coordinació general
-    Alteració de l’atenció
-    Impulsivitat
-    Alteracions de la memòria i el pensament
-    Dificultats específiques d’aprenentatge
-    Alteració de la parla i avaluació
-   Irregularitats en el darrer dels símptomes s’al•ludeix a indicadors qüestionats àmpliament.

Principals necessitats per al seu desenvolupament.

Un neuropsiquiatra infantil serà el més capaç per realitzar el tractament: la història clínica, la valoració de dades, establiment d'un diagnòstic i el seguiment d'un tractament integral per al nen. Si el neuropsiquiatra ho veu necessari segons cada cas s’ inclourà un tractament farmacològic d'acord a les necessitats de cada nen. Es requereix d'una acció interdisciplinària de diversos especialistes: un psicòleg que ajudi als pares a comprendre el problema del nen i a donar-li el maneig adequat, entenent que el nen no és capaç de controlar el seu comportament. Un terapeuta que treballi amb el nen amb un pla traçat d'acord als seus requeriments. El mestre o educador que ajudarà al nen tot el que pugui per facilitar-li l'aprenentatge.
És important una detecció primerenca del problema, a més amb un adequat tractament integral el nen aconseguirà millorar el seu comportament, adaptant-se més fàcilment al seu mitjà.

El treball per projectes

Què és el treball per projectes? Com és el rol del mestre/a? I els dels alumnes?
A continuació una petita presentació que el meu grup i jo hem realitzant explicant aquesta metodologia de treball:
Qüestions per a reflexionar


• Què són les matemàtiques per a tu?

Les matemàtiques són una ciència que ens fa raonar i pensar, imaginar, provar, solucionar problemes, ordenar la nostra ment, etc.  El món està replet de matemàtiques, i les tenim molt presents a la nostra vida quotidiana.

• Per a què serveixen?

Les matemàtiques formen part del món que ens envolta i serveixen per poder entendre el món. Aprenent matemàtiques podem establir un pensament lògic, la relació entre l’espai i el temps, entendre les mesures...

• Creus que és necessari ensenyar‐les a l’escola? Per què?

Sí que és necessari ensenyar les matemàtiques a l’escola perquè són importants per a la vida diària dels infants, i per això s’han d’ensenyar des de l’etapa d’infantil. Moltes persones poden pensar que no “serveixen per a res” però estan molt equivocades, perquè les fem servir per a moltes qüestions de la nostra vida.

• Estàs satisfet/a amb la docència que vares rebre a l’escola? Per què?

Pel que fa a la meva experiència, fins a secundària les matemàtiques era una assignatura que m’agradava, no tenia problemes en entendre el que donàvem a classe, encara que vaig tenir diferents mestres i cadascuna tenia els seus mètodes d’ensenyança. Una mestra en concret, ens feia sempre sortir a la pissarra per resoldre problemes i si t’equivocaves et posava en ridícul davant tota la classe i això em posava molt nerviosa. A partir de secundària, quasi tot el que donàvem era àlgebra, tot era més mecànic, “ho entenies” o “no ho entenies” i la mestra que vaig tenir no em va ajudar gaire per a millorar i aprendre més, per això les matemàtiques ja no era una assignatura que m’agradava sinó tot el contrari. Per aquesta raó, no vaig fer més matemàtiques des de la secundària, ja que vaig elegir batxillerat de lletres.

• Segons la teva opinió, com hauria de ser un bon mestre de matemàtiques?

Un bon mestre de matemàtiques ha de fer que les classes siguin motivadores, i no pas avorrides i mecàniques, ha de saber compaginar la teoria amb la pràctica, amb exercicis de la vida real perquè els infants puguin experimentar les matemàtiques i comprendre millor el món que els envolta. També el mestre ha de tenir present a aquells alumnes que puguin tenir qualsevol dificultat i intervenir per a poder millorar. També l’ambient a l’aula ha de ser de confiança i motivador, per a que els infants estiguin motivats per continuar aprenent, d’aquesta manera els infants estimaran molt més aquesta assignatura, ja que depèn molt del mètode que fa sevir el mestre. Un bon mestre també ha de tenir bons recursos materials per a poder treballar de forma lúdica i interessant pels infants, com per exemple emprar les TIC.

• Per què creus que a la majoria dels alumnes no els agraden les matemàtiques?

Jo penso que en bona part és per culpa del mestre/a, pel seu mètode d’ensenyança utilitzat. A través del joc i activitats que facin experimentar amb allò quotidià els infants poden aprendre i comprendre d’una millor manera les matemàtiques ja que podran gaudir aprenent, i no s’avorriran a les classes ni rebutjaran aquesta assignatura a un futur.